Formació

formacio bann

La Fundació dissenya propostes formatives teòriques i pràctiques.

Investigació

investigacio bann

La ciència aplicada als problemes de l'artista escènic.

Material divulgatiu

divulgacio bann

La Fundació edita material formatiu adaptat a les seves peculiaritats i necessitats de l'artista escènic.

Sensibilització

sensibilitzacio bann

La Fundació organitza o participa en actes dirigits al gran públic per sensibilitzar-lo sobre la salut dels artistes escènics.

Biblioteca

biblio bann

Publicacions relacionades directa o indirectamet amb la medicina de l'art.

Assessorament

assessorament bann

Tasques d'assessorament per a treballs o projectes.

Fundació Ciència i Art

Contacta amb nosaltres

rosset

Jaume Rosset

Director de la Fundació

info@fcart.org

Tel. 93 786 42 47

Terrassa, BCN

Ctra. de Montcada 668